• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Ҳәдис ҳәм Турмыс. 3-том. Нийет, ықлас ҳәм илим

 • Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
 • Тури: Электрон китоб
 • Нашр санаси: 2022 й.
 • Ҳажми: 264 бет.
Нархи: Бепул

Қисқача тавсифи

Усы мақсетте Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуфтың орыс, қазақ ҳәм басқа да туўысқан тиллерге аўдарылып атырған «Ҳадис ва Ҳаёт» дүркини қарақалпақ тилине де аўдарылып, итибарыңызға усынылмақта. Бул шығарманы баспаға таярлаў барысында ҳәдислердиң арабша текстине де мүрәжат қылынды. Себеби, ҳәр қандай шығарманың түп нусқасына итибар қаратылмаса, аўдарманың негизги мәнисинен бираз узақласып кетиўи мүмкин.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси

 •  Қарақалпақша басылым ҳаққында
 • Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф ҳаққында
 • Алғы сөз
 • Кирисиў
 • Сүннет деген не? 
 • Сүннет тарийхы 
 • Ҳәдисти тексериў
 • Муҳаддислер 
 • «Улум ул-ҳәдис»
 • Сүннет ҳәм фақиҳлар
 • Муҳаддис имамлар ҳәм фиқҳий мәзҳаблар
 • Сүннеттиң санад тәрепинен бөлиниўи 
 • Ҳәдис пенен бекитилген ҳүкимлердиң төртке бөлиниўи 
 • Пайғамбар алайҳиссаламнан болған әмеллердиң түрлери
 • Ҳәдис пенен бекитилген ҳүкимниң дәрежеси
 • Сүннеттиң уламалар қолланыўында түрли мәнилерди аңлатыўы
 • Сүннет муҳаддислер қолланыўында 
 • Сүннет фақиҳлар қолланыўында 
 • Сүннет усулы фиқҳ уламалары қолланыўында 
 • Сүннет саҳабалар қолланыўында 
 • Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламнан болған нәрселердиң екиге бөлиниўи 
 • Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламнан пайғамбарлық сыпатлары менен болған сүннетлер
 • Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламнан пайғамбарлық сыпатларынан тысқары болған сүннетлер
 • Қандай нәрселер Муҳаммад алайҳиссаламнан инсанлығы себепли болған? 
 • Пайғамбар алайҳиссаламның туўры жолға баслаў мақсетинде айтқан гәплери 
 • Сүннеттеги ҳүкимлердиң улыўма ҳәм хасқа бөлиниўи 
 • Сүннет ҳәм ақоид мәселелери 
 • Еслетпе 
 • Саҳиҳ ҳәдислерди де таңлап билиў керек 
 • Ҳәдислерди жақсы түсиниў ушын зәрүр нәрселер 
 • Маўарауннаҳрдағы ҳәдис ҳәм муҳаддислер 
 • Китапқумарға еслетпе 
 • Ҳәдис үйрениўшиниң әдеплери 
 • Имам Бухарий 
 • Имам Муслим 
 • Имам әбиў даўыт 
 • Имам Термизий 
 • Имам Насаий 
 • Имам ибн Мажа 
 • Мәлик ибн Анас 
 • Имам Аҳмад ибн ҳанбал 
 • Имам Даримий 
 • Имам ҳаким 
 • Имам Шафиий 
 • Китап ҳаққында
 • Китаптың бөлиниўи
 • Түсиндирме сөзлик