• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Ҳәдис ҳәм Турмыс. 4-том. Пәклик китабы

 • Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
 • Тури: Электрон китоб
 • Нашр санаси: 2022 й.
 • Ҳажми: 328 бет.
Нархи: Бепул

Қисқача тавсифи

Усы мақсетте Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуфтың орыс, қазақ ҳәм басқа да туўысқан тиллерге аўдарылып атырған «Ҳадис ва Ҳаёт» дүркини қарақалпақ тилине де аўдарылып, итибарыңызға усынылмақта. Бул шығарманы баспаға таярлаў барысында ҳәдислердиң арабша текстине де мүрәжат қылынды. Себеби, ҳәр қандай шығарманың түп нусқасына итибар қаратылмаса, аўдарманың негизги мәнисинен бираз узақласып кетиўи мүмкин.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси

 • Қарақалпақша басылым ҳаққында
 • Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф ҳаққында
 • Кирисиў
 • Биринши бап
 • Пәкликтиң пазыйлетлери ҳаққында
 • Екинши бап
 • Суўлардың ҳүкими ҳаққында
 • Үшинши бап
 • Нажасатты кетириў ҳаққында
 • Өлимтиктиң терисин ҳәм ийттиң
 • нажасатын пәклеў ҳаққында
 • Қан, сидик, мәзий ҳәм басқаларды пәклеў ҳаққында
 • Төртинши бап
 • Истинжа ҳаққында
 • Ҳәжет әдеплери ҳаққында
 • Истинжа ҳаққында
 • Бесинши бап
 • Таҳәратсызлық себеплери
 • Таҳәраттың әдеплери
 • Таҳәрат ҳәм оның мүддетиниң баяны
 • Мәсиге масҳ тартыў
 • Алтыншы бап
 • Ғусыл ҳаққында
 • Ғусылдың себеплери
 • Ғусылдың әдеплери ҳәм моншаның ҳүкими
 • Ғусылдың баяны ҳәм
 • жунубтың ҳүкими ҳаққында
 • Жетинши бап
 • Ҳайыз, нифас ҳәм истиҳаза ҳаққында
 • Үзирли ҳаяллар менен араласып жүриў ҳаққында
 • Ҳайыз ўақтында қылынған жынысый
 • жақынлықтың каффараты
 • Ҳайызлы ҳәм нифаслы ҳаяллардың
 • ҳүкими ҳәм олардың пәк болыўы
 • Мустаҳазаның ҳүкимлери, оның өз әдетине қайтыўы яки күшли (қан)ды ҳайыз деп билиўи ҳаққында
 • Көп ҳайызды есаплайды яки ғусылдан
 • кейин еки намазды жыйнап оқыйды
 • Мустаҳаза итикаф отырады ҳәм
 • күйеўи оған жақынлық қылады
 • Сегизинши бап
 • Таяммум ҳаққында
 • Таяммумның негизи ҳаққында
 • Таяммумның себеплери ҳәм байланған
 • жара үстине масҳ тартыў ҳаққында
 • Таяммумның қалай қылыныўы ҳаққында
 • Жуўмақлаў
 • Егер таяммум қылып намаз оқыса, соң ўақыт
 • шықпай турып cуў табылса, намазын  қайтармайды