• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Ислом иқтисодий модели ва замон

  • Муаллиф: Бошқалар
  • Тури: Электрон китоб
  • Нашр санаси: 2020 й.
  • Ҳажми: 360 бет.
Нархи: 10000 Cўм

Қисқача тавсифи

«Ислом иқтисодий модели ва замон» китобининг электрон нашри. Россиялик олим Р.И. Беккиннинг ушбу фундаментал асари Ислом иқтисодий моделининг назарий ва амалий жиҳатларига бағишланган. Китоб мавжуд жаҳон молиявий тизимининг муқобили йўқлиги борасидаги тасаввурларга жиддий ўзгаришлар киритади. Унда замонавий давр Ислом иқтисодиёти ва унинг алоҳида муассасалари батафсил таҳлили тақдим этилган. Асар олимлар, муаллимлар, талабалар, бизнес-жамият вакилалри ҳамда иқтисодий соҳага қизиққан кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси

Сўзбоши

1-боб. Ислом иқтисодиёти ва молияларнинг

асослари

1.1. Ислом иқтисодиёти ва молия тизимининг моҳияти
1.2. Ғорар – «ахборотдан етарлича бохабар эмаслик» сифатида
1.3. Майсир – иқтисодий ноаниқлик ва асосланмаган тадбиркорлик хатари сифатида
1.4. Ссуда фоизи иқтисодий тушунча сифатида аввалги ва ҳозирги диний-ахлоқий тизимлар талқинида
1.5. Исломий иқтисодий таълимот (доктрина) ривожланишининг таянч асослари ва бош назарий манбалар
2-боб. Ўрта асрлар ва янги даврда мусулмон

дунёсида ислом иқтисодиёти андозасининг қўлланиши

2.1. Араб халифалиги солиқ тизимида закот
2.2. Мусулмон давлатида марказий ғазначиликнинг тадрижий ривожланиши
2.3. Ссуда фоизига шариат тақиқини четлаб ўтиш усуллари ва молия-кредит соҳаси
2.4. Хайр-саховат муассасаси сифатида мусулмон дунёсида вақфнинг аҳамияти
3-боб. Замонавий исломий хўжалик таркиблари ва муассасалар: Фаолият хусусиятлари
3.1. Исломий банк ишида қўлланиладиган
молиялаштириш усуллари ва воситалар
3.2. Исломий суғурталаш (такофул): таянч параметрлари ва айрим мамлакатларда ривожланиш хусусиятлари
3.3. Мусулмон мамлакатлар солиққа тортиш тизимида исломий солиқлар
3.4. Исломий молиявий тизимда исломий облигациялар (сукук)нинг ўрни ва хусусиятлари
3.5. Олтин динор лойиҳасининг исломий молиявий муассаса ва исломий молиявий тизимнинг муқобили сифатидаги аҳамияти
3.6. Вақфлар: замонавий исломий молиявий тизимда уларнинг ўрни ва аҳамияти
4-боб. Мусулмон молиявий фиқҳи тамойилларива меъёрларини замонавий халқаро муносабатлар ва жаҳон иқтисодиёти амалиётида татбиқ этиш
4.1. Исломий молияларнинг монистик андозаси хусусиятлари
4.1.1. Эрон: сохта исломий молиявий тизим қуриш тажрибаси
4.1.2. Покистон: молиявий секторни исломийлаштириш бўйича ислоҳотларнинг муваффақиятсизлиги сабаблари
4.1.3. Алоҳида олинган мамлакатда (Судан мисолида) исломий молиявий тизим
4.2. Дуалистик андозанинг хусусиятлари
4.2.1. Анъанавий андозадан дуалистик андоза томон тадрижий ривожланиш (Туркия мисолида)
4.2.2. Марказий Осиё: исломий молиявий секторнинг ютуқлари ва келажаги
4.3. Анъанавий андозанинг хусусиятлари
4.3.1. Озарбайжондаги исломий молиявий хизматлар норасмий бозорининг фаолияти шароитида исломий молиялаштириш усуллари
5-боб.
Исломий молиявий тизим номусулмон дунёсида (Россия мисолида)
5.1. Россияда исломий банк иши тажрибаси ва келажаги
5.2. Россияда ташкил этилган вақф муассасалари фаолияти муаммолари
5.3. Россиянинг мусулмонлар зич яшайдиган ҳудудларида исломий солиқлар ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ечиш воситаси сифатида
5.4. Россия ва Ислом тараққиёт банки ҳамкорлиги тамойиллари ва келажаги
Исломий молиявий атамалар изоҳли луғати
исломий молиялар: Асосий саналар
Фойдаланилган адабиётлар