• +99871-2175999 (09:00-18:00)

Паролни эсдан чиқардингизми?

«Тафсири Ҳилол» электрон дастури

«Ҳилол-нашр» матбаа-нашриёти барча юртдошларимиз сиз азизларга фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф роҳимаҳуллоҳ ҳазратларининг қаламларига мансуб «Тафсири Ҳилол» асарининг электрон дастурини тақдим этади.


Китоб: Мөминниң меражы

 • Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
 • Тури: Электрон китоб
 • Нашр санаси: 2022 й.
 • Ҳажми: 256 бет.
Нархи: Бепул

Қисқача тавсифи

«Мөминниң меражы» деп аталған усы китапты сиз, әзизлердиң итибарыңызға усынар екенбиз, Аллаҳ та­аладан оны шырайлы қабыл етиўин ҳәм берекетин тилеп қаламыз ҳәм де оның бәршемиз ушын мәп келти­риўине үмит етемиз.

Китобни ўқиш ёки эшитиш учун дастур:


Китобнинг мундарижаси

 • Кирисиў
 • Дин ҳәм шәрият деген не?
 • Ийман ҳаққында
 • Ийман шәртлери
 • Ақыйда
 • Әҳли сунна ўәл жәмәә
 • Ҳадал ҳәм ҳарам
 • Намаз – ең уллы ибадат
 • Намаздың басқа пайдалары
 • Әмеллердиң ҳүкимлери
 • Намазға пәклениў
 • Таҳәрат ушын суўлар
 • Қудық суўларының ҳүкими
 • Терилердиң ҳүкими
 • Қалдықлар ҳәм сарқытлардың ҳүкими
 • Нажасат
 • Ҳәжет ҳәм истинжа әдеплери
 • Таҳәрат
 • Ғусыл
 • Таяммум
 • Мәсиге масҳ тартыў
 • Ҳайыз ҳәм нифас
 • Истиҳаза қаны
 • Үзирли адамныӊ ҳүкими
 • Мисўак
 • Намаздағы рукнлер
 • Намаздың түрлери
 • Намаз ўақытлары
 • Намаз рәкатлары
 • Азан ҳәм тәкбир
 • Намаз қалай оқылады?
 • Еки рәкатлы парыз намазын оқыў тәртиби:
 • Төрт рәкатлы парыз намазды оқыў тәртиби
 • Үш рәкатлы намазды оқыў тәртиби
 • Төрт рәкатлы сүннет намазын оқыў тәртиби
 • Намаздағы парыз әмеллер
 • Намаздың ўәжиблери
 • Намаздың сүннетлери
 • Намаздың мустаҳаблары
 • Намаздағы ҳарам әмеллер
 • Намаздың мубаҳлары (руқсат етилген әмеллери)
 • Намазды бузыўшы әмеллер
 • Намаздағы макруҳ әмеллер
 • Макруҳ болмаған әмеллер
 • Намаздың әдеплери
 • Намазда оқылатуғын қысқа сүре ҳәм дуўалар
 • «Фатиҳа» сүреси
 • «Фийл» сүреси
 • «Қурайш» сүреси
 • «Маъун» сүреси
 • «Кәўсар» сүреси
 • «Кафируўн» сүреси
 • «Наср» сүреси
 • «Масад» сүреси
 • «Ихлас» сүреси
 • «Фалақ» сүреси
 • «Нас» сүреси
 • Курсий аяты (аятул-курсий)
 • Сәне
 • Ташаҳҳуд (әттаҳийят)
 • Салаўатлар
 • Қунут дуўасы
 • Намаздан соң оқылатуғын дуўалар
 • Жәмәәт намазы
 • Намаздағы саплар тәртиби
 • Имамлыққа кимлер ҳақылы?
 • Қубла
 • Қаза намазларды оқыў
 • Түрли намазлар
 • Парыз намазларына қосып
 • оқылатуғын сүннет намазлары
 • Ўитр намазы
 • Тараўиҳ намазы
 • Мүсәпирдиң намазы
 • Жума намазы
 • Жаназа намазы
 • Еки ҳайыт намазы
 • Рамазан ҳайыты намазы
 • Қурбан ҳайыты намазы
 • Наўқас адамның намазы
 • Қәўип намазы
 • Қуяш ҳәм ай тутылғандағы намазлар
 • Истисқо намазы
 • Нәпил намазлар
 • Таҳийятул мешит намазы
 • Шуруқ (ишроқ) намазы
 • Зуҳа (сәске) намазы
 • Шукри ўузуъ намазы
 • Истихара намазы
 • Қәжет намазы
 • Тәўбе намазы
 • Әўўәбийн намазы
 • Таҳажжуд намазы
 • Тәсбиҳ намазы
 • Нәпил намазларын оқыў тәртиби
 • Көликте намаз оқыў
 • Итикаф отырыў
 • Сәждейи сәҳиў
 • Тиләўат сәждеси
 • Сутра
 • Мешит әдеплери
 • Сәлле
 • Алты диний кәлийма
 • Қырық парыз
 • Ибратлы намазлар
 • Ҳәзирети Расулуллаҳтың намазлары
 • Рошид халифалардың намазы
 • Саҳаба ҳәм табеийнлердиң намазы
 • Әўлийелер ҳәм уламалардың намазы
 • Уллылар намаз ҳаққында
 • Дереклер дизими